Kontakt
Fabdos s.r.o.
Sídlo a prevádzka:
Rudno nad Hronom 147
966 51
Telefón:
+421 905 822 956
+421 (0) 45 686 00 48
IČO:
44 743 441
IČ DPH:
SK 2022825332
Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:16730/S.
Kontaktný formulár

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu "kúpnu cenu" dohodnutú v kúpnej zmluve - faktúre, pozostávajúcej z ceny tovaru, prípadne dohodnutej ceny doručenia (náklady na doručenie tovaru). S výnimkou darčekového balenia na objednávku kupujúceho predajca neúčtuje žiadne náklady na balné a na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu (t.j. za použitie internetovej komunikácie, za bankové prevody a pod.).

Cena tovaru je cena uvedená na stránkach cenníka predávajúceho v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien tovaru. Ceny uvedené v objednávke sú však po jej potvrdení predávajúcim záväzné a nemenné pre obe strany.

Cena doručenia (dopravy) je rôzna podľa druhu doručenia a kupujúci si ju zvolí v rámci vyplňovania objednávky a je určená pre každého kupujúceho, podľa sídla jeho dodávky a frekvencie dodávok.

Spôsoby platby:

  • dobierkou
  • bezhotovostnou platbou
  • prevodom na účet, oproti faktúre
  • hotovostnou platbou, oproti príjmovému pokladničnému bločku a faktúre

Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostnou platbou, za deň vyúčtovania pre daňové účely sa považuje deň vyhotovenia faktúry a za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Predávajúci môže na základe vlastného uváženia s prihliadnutím k doterajším objednávkam či aktuálnemu nákupu poskytnúť kupujúcemu jednorazovú, opakovanú alebo trvalú zľavu pre všetky ďalšie nákupy.

Faktúra vystavená predávajúcim bude zaslaná kupujúcemu v elektronickej podobe (1) alebo v písomnej podobe (2) spolu s tovarom (ak o to zákazník požiada).

Faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň ako dodací list.