Kontakt
Fabdos s.r.o.
Sídlo a prevádzka:
Rudno nad Hronom 147
966 51
Telefón:
+421 905 822 956
+421 (0) 45 686 00 48
IČO:
44 743 441
IČ DPH:
SK 2022825332
Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:16730/S.
Kontaktný formulár

O firme FABDOS s.r.o.

Spoločnosť FABDOS spol. s r.o. vznikla v roku 2009 ako nástupca vo výrobe zadlabávacích zámkov na Slovensku. Po transformácii výroby zadlabávacích zámkov spoločnosti FAB Slovakia do Rumunska, sme s využitím skúseností v oblasti zaplnili medzeru v tomto segmente. Jedná sa o čisto slovenskú spoločnosť, ktorej cieľom je ponúknuť výrobcom dverí a malospotrebiteľom produkty konštrukčne a kvalitatívne na vysokej úrovni v porovnaní so súčasnými zámkami na slovenskom trhu, spravidla dovážanými z nízkonákladových krajín, ktoré kvalitatívne a životnosťou nedosahujú požadované normy a parametre.

Vstupný materiál dovážame od domácich subjektov s platnými certifikátmi o zhode, čím garantujeme, že použitý materiál nie je zdraviu škodlivý. Na povrchovú úpravu nepoužívame karcinogénne chromáty neželezných kovov, čo pri výrobkoch z nízkonákladových oblastí nie je vylúčené.

Preferujeme domácich dodávateľov, ponuku dlhodobého a spoľahlivého partnerstva pred krátkodobým a radi Vás privítame v rodine našich zákazníkov.