Kontakt
Fabdos s.r.o.
Sídlo a prevádzka:
Rudno nad Hronom 147
966 51
Telefón:
+421 905 822 956
+421 (0) 45 686 00 48
IČO:
44 743 441
IČ DPH:
SK 2022825332
Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:16730/S.
Kontaktný formulár

Stornovanie objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najviac do 24 hodín od odoslania objednávky:

  • e-mailom na adresu fabdos@fabdos.sk
  • telefonicky na telefónnom čísle +421 903 532 487, +421 (0) 45 686 00 48

V žiadosti o zrušenie objednávky je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje a číslo objednávky.

V prípade, že kupujúci svoju objednávku zruší po lehote 24 hodín od odoslania objednávky, predajca je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady zapríčinené týmto konaním a kupujúci je povinný ich uhradiť.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po vystavení faktúry predávajúcim a to v prípade, ak nebudú splnené dohodnuté podmienky dodania tovaru.