Kontakt
Fabdos s.r.o.
Sídlo a prevádzka:
Rudno nad Hronom 147
966 51
Telefón:
+421 905 822 956
+421 (0) 45 686 00 48
IČO:
44 743 441
IČ DPH:
SK 2022825332
Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:16730/S.
Kontaktný formulár

Objednanie tovaru

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Vyplnením a odoslaním objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetovej pošty kupujúci potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a objednávka sa stáva záväznou.

Pre záväzné potvrdenie objednávaného tovaru musí objednávka obsahovať nasledujúce náležitosti:

  • typ, názov tovaru a počet kusov podľa aktuálneho cenníka
  • cenu bez DPH za jeden kus podľa aktuálneho cenníka
  • obchodné meno kupujúceho, vrátane IČO a DIČ a IČ DPH spoločnosti, ak ste platcami DPH
  • priezvisko a meno (fyzické osoby)
  • priezvisko a meno kontaktnej osoby (právnickej osoby), na ktorú bude vypísaná registrácia
  • kompletná adresa sídla spoločnosti alebo fyzickej osoby (ulica, číslo, mesto, PSČ)
  • kompletná adresa doručenia (ulica, číslo, mesto, PSČ), ak je iná, ako sídlo spoločnosti
  • spôsob dopravy resp. doba určená na prevzatie tovaru
  • kontaktný telefón alebo e-mail (pre prípadné spresnenie objednávky)

Doba pre osobné a telefonické objednávanie:
Pondelok - Piatok: 08:00 hod – 18:00.

Prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailom:
Bez obmedzenia.

Na základe vzájomnej dohody oboch strán je možné dohodnúť individuálnu objednávku. Individuálna objednávka sa týka odberu tovaru napr. atypickej farby či veľkosti, väčšieho množstva z jedného alebo viacerých druhov alebo tovaru, ktorý nie je prezentovaný v cenníku a pod. Záujemcovia môžu kontaktovať predajcu ohľadne dohodnutia dodacích podmienok a ceny individuálnej objednávky.