Kontakt
Fabdos s.r.o.
Sídlo a prevádzka:
Rudno nad Hronom 147
966 51
Telefón:
+421 905 822 956
+421 (0) 45 686 00 48
IČO:
44 743 441
IČ DPH:
SK 2022825332
Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:16730/S.
Kontaktný formulár

Dodacie podmienky

Spôsob dodania si určuje kupujúci pri vypĺňaní objednávky. Poskytujeme tieto spôsoby dodania (doručenia) tovaru:

  • doručenie predajcom
  • poštou
  • doručovateľskou službou

Dodacia lehota v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky je od 24 hodín do 10 dní. Pokiaľ objednaný tovar predajca nemá momentálne na sklade, alebo nie je možné dodržať dodaciu lehotu uvedenú na faktúre, bude Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo e-mailom a pokiaľ si to bude kupujúci želať, predajca ponúkne náhradné riešenie

Doba doručenia tovaru pri objednávkach mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky závisí aj od možností dopravcov využívaných predajcom a o konkrétnej lehote pre takéto doručenie tovaru bude predajca informovať kupujúceho e-mailom.

Obsahom každej zásielky (dodávky) je objednaný tovar (1) a faktúra a dodací list (2) (faktúra bude kupujúcemu tiež automaticky zaslaná elektronicky).

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru alebo neuhradenia "kúpnej ceny" (cena tovaru + cena doručenia), tovar zostáva u doručovateľa najviac po dobu, ktorú stanovujú obchodné podmienky doručovateľa. Spravidla to býva 14 dní. V prípade osobného odberu zostáva objednaný tovar u predajcu najviac po dobu 20 dní od e-mailovej výzvy kupujúcemu na prevzatie objednaného tovaru. Náklady na opakovanú dopravu z dôvodu neprevzatia tovaru hradí kupujúci.

Prevzatím tovaru sa rozumie skutočnosť, že zodpovedná osoba zo strany kupujúceho odsúhlasí dodávku tovaru v počtoch uvedených na faktúre (dodacom liste), svojim podpisom a razítkom kupujúceho potvrdí, že doručený tovar bol viditeľne nepoškodený a v neporušených obaloch.

Ceny za jednotlivé druhy doručenia (dopravy) sú závislé od cien a podmienok poskytnutých predajcovi doručovateľom, preto sa môžu meniť. Z týchto dôvodov nie sú fixne uvádzané v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ale kupujúci má možnosť vždy sa oboznámiť s aktuálnymi cenami u predajcu. Pri osobnom odbere predajca dopravu neúčtuje.